פתיחה קריאת שירות

   הזמנת מאזניים + סורקי ברקוד

    פתיחת הזמנת כיול

    מתמר שקילה

    מתמר שקילה ועומס מיועד לעבוד בלחיצה ובמתיחה בהתאם לתנאי ההרכבה והפעלת יישום המדידה.

    מתמרים סטנדרטיים מוצעים בצורות, בגדלים ובחומרים שונים. הם מלווים בציוד קצה, כגון: צג קריאה (Indicator), מגבר אנלוגי, תושבות מכניות, מיסבי קצה (Rod end) ואביזרי קצה פלט שונים.

    קיימים גם מתמרים מוגני פיצוץ עם אישור לעבודה בסביבת עבודה נפיצה.

    מגוון תאי העומס למדידת שקילה וכוחות המבוסס על מתמרים בטכנולוגיה של Strain Gauge.

    על מנת להפיק תוצאות מעולות בתהליך המדידה, על המשתמש להבין היטב את הטכנולוגיה, הבנייה והתפעול של מכשיר ייחודי זה.

    מאזני שקל מציעה מגוון רחב ביותר של מתמרים על בסיס הבנה של צורכי הלקוח.

    לפתרונות שקילה מותאמים
    במיוחד בשבילכם

    צרו קשר