פתיחה קריאת שירות

   הזמנת מאזניים + סורקי ברקוד

    פתיחת הזמנת כיול

    מכונה אוטומטית למילוי מחסנית דיו

    מכונה אוטומטית למילוי מחסנית דיו הכוללת:

    • מילוי המחסניות מתבצע ע"י מערכת שקילה מבוקרת.
    • אופציית מילוי למחסנית - שמונה צבעים.
    • המחסנית מוטענת לתוך מכונת המילוי.
    • המחסנית מוסעת באופן אוטומטי ע"י שולחן לינארי לעמדת הניקוב.
    • המנקב יורד ומחורר פתח למילוי בנקודה הנכונה.
    • המנקב מתרומם והמחסנית נוסעת לעמדת מילוי השקולה, מתחת לברז המבוקר הנכון לצבע אשר תוכנת.
    • כמות הדיו שתוכנת מוזרם לתוך המחסנית.
    • הברז מתרומם והמחסנית מתקדמת לעמדת הפיקוק.
    • המפוקק יורד וסוגר את פתח המילוי ע"י פקק.
    • מדבקת RFID נצרבת עם נתוני תכולת המחסנית.
    • כל המערכת עובדת ע"י בקר מתוכנת באופן אוטומטי.
    • הבקר מתקשר עם מערכת ה- ERP של המפעל.
    • המכונה מתפקדת עם המגבלות הבטיחותיות הנדרש.

    קבצים להורדה

    פתרונות נוספים בקטגוריה

    לפתרונות שקילה מותאמים
    במיוחד בשבילכם

    צרו קשר