סורקי ברקוד

מאזני שקל, שותפה מובילה בארץ ובעולם של DATALOGIC