פתיחה קריאת שירות

   הזמנת מאזניים + סורקי ברקוד

    פתיחת הזמנת כיול

    כיולים - תקינה ISO/IEC 17025

    מעבדת הכיולים של מאזני שקל מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO/IEC 17025 לביצוע כיולי מסה (מאזניים ומשקולות).

    מעבדת הכיולים מוסמכת כמבדקה מספר 001 על ידי משרד הכלכלה והתעשייה, לביצוע כיולים למאזניים ולמשקולות בהתאם להוראת מנכ"ל 7.3 "אמות מידה לאישור מבדקות שירות".

    הכיולים מבוצעים באתר הלקוח ובמעבדת הכיולים של החברה.

    צוות המכיילים מוסמך לביצוע המשימה על פי נוהלי החברה והכיולים מבוצעים בהתאם לנהלי החברה המבוססים על התקנים OIML R-111 ו- OIML R-76.

    הכיולים כוללים הטמעה ושיפור של מערכת האיכות הכוללים את כל ההיבטים הנדרשים, כגון: תכנון זימוני כיולים תקופתיים, התאמה של ביצוע הכיולים לתהליך העבודה, בקרת דוחות כיול לסקר חוזה, המלצות לייעול ושיפור.

    השירות ניתן ללקוחות כל החברות

    לפרטים והצעת מחיר מותאמים במיוחד בשבילכם צרו קשר