עגלה לשקילת משטחים

יעילות תפעולית באולמות הייצור ובמחסנים.

• עגלת הרמה מקצועית מפלדה בצביעה תעשייתית

• שטח השקילה: 4 מתמרי שקילה, בעלי תקן בינלאומי O.I.M.L, מותקנים בשיני העגלה
• מערכת הגנה ייחודית למניעת השפעת עומסי יתר
• כושר שקילה: 2 טון
• ראש שקילה: מופעל ע”י סוללה נטענת, מאפשר ניידות לעמדות שקילה שונות בשטח המפעל

אין מידע!