כיולים

swf

מעבדת הכיולים של מאזני שקל מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן 17025 ISO לביצוע כיולים.
מעבדת הכיולים מוסמכת כמבדקה מספר 001 ע”י משרד הכלכלה, לביצוע כיולים למאזניים ולמשקולות בהתאם לדרישות תקן ISO 9001 .
הכיולים מבוצעים באתר הלקוח ובמעבדת הכיולים של החברה.
צוות מכיילים מוסמך מבצע את משימתו ע”פ תקן OIML-R76 תוך הקפדה על מתן שירות מקצועי, אמין ויעיל.